Skip to content

Ymweliadau grŵp

Prisiau Grwpiau a Manylion Trefnu

Cynigiwn brisiau arbennig i grwpiau o 12 neu fwy o blant ac oedolion cyn belled â'u bod yn talu gydag un taliad (gallwn drefnu i'ch anfonebu o sefydlu cyfrif gyda'r ffurflen yma)

Telerau Grwpiau Mawrth 24ain 2018 - Tachwedd 4ydd 2018 gan gynnwys 20%TAW

Tocyn Llawn Grŵp
Oedolion £12 £10
Consesiwn £10.50 £9
Plant (5 - 15) £8.50 £7

Mynediad am ddim i'r gyrrwr a'r tywysydd gan gynnwys pryd o fwyd yn y bwyty estyn ato gyda thocyn bwyd o'r tollborth.

Am fwy o wybodaeth am grwpiau cliciwch ein llyfryn yma.

Archebu

Rydym yn argymell i chi archebu lle i'ch grŵp ymlaen llaw drwy ffonio, ffacsio, e-bostio neu gyda'r ffurflen archebu ar-lein isod.

Rhif Ffôn archebu. 01766 772 409

e-bost: ymholiad@portmeirion-village.com

Dewiswch y ddolen isod i lenwi'r ffurflen archebu

Teithiau Tywys

Gallwn drefnu teithiau tywys i grwpiau o 12 neu fwy drwy apwyntiad. Mae teithiau tywys byr ar gael am ddim i bawb rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Er mwyn archebu taith dywys ymlaen llaw bydd angen cysylltu â'r ganolfan groeso ar 01766 772390 neu ebostio ymholiad@portmeirion-village.com.

Parcio

Mae maes parcio y coetsys wrth y fynedfa i'r pentref, ac mae arwyddion ar y lôn. Mae lle i 12 o goetsys ar y tro yma, gyda pharcio ychwanegol ar gael os bydd angen. Rydym yn croesawu rhyw 750 o dripiau coetsys i Bortmeirion y flwyddyn, ar gyfartaledd.

Cysylltiadau

Trefnu ymweliad Grŵp

Ffôn 01766 772390

e-bost : ymholiad@portmeirion-village.com

Am gwestiynau cyfrifon, galwch Haf Jones ar 01766 772316

e-bost : haf@portmeirion-village.com

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i bentref Portmeirion

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion