Skip to content

Ymweliadau grŵp

groupratesPrisiau Grwpiau 2016 a Manylion Trefnu

Cynigiwn brisiau arbennig i grwpiau o 12 neu fwy o blant ac oedolion cyn belled â'u bod yn talu gydag un taliad (gallwn drefnu i'ch anfonebu o sefydlu cyfrif gyda'r ffurflen yma)

 

Telerau Grwpiau Tachwedd 6ed 2017 - Mawrth 23ain 2018 gan gynnwys 20%TAW

Tocyn Llawn Grŵp
Oedolion £8 £6
Consesiwn £7 £6
Plant (5 - 15) £0 £0

Mynediad am ddim i'r gyrrwr a'r tywysydd gan gynnwys pryd o fwyd yn y bwyty estyn ato gyda thocyn bwyd o'r tollborth.

Archebu

Rydym yn argymell i chi archebu lle i'ch grŵp ymlaen llaw drwy ffonio, ffacsio, e-bostio neu gyda'r ffurflen archebu ar-lein isod.

Rhif Ffôn archebu. 01766 772311

Rhif Ffacs archebu 01766 771331

e-bost: toll@portmeirion-village.com

Dewiswch y ddolen isod i lenwi'r ffurflen archebu

Teithiau Tywys

Gallwn drefnu teithiau tywys i grwpiau o 12 neu fwy drwy apwyntiad. Mae teithiau tywys byr ar gael am ddim i bawb rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Er mwyn archebu taith dywys ymlaen llaw bydd angen cysylltu â Meurig Jones, Rheolwr Stad, ar meurig@portmeirion-village.com (Ffôn 01766 772306). Bydd grwpiau gyda mwy na 23 yn cael eu rhannu yn ddau grŵp. Ar hyn o bryd, rydym yn gallu cynnig y teithiau canlynol: -

Taith o amgylch Y Gwyllt

Taith o gwmpas 70 acer o goedwigoedd gyda Phrif Arddwr Portmeirion, Arwel Hughes. Mae gan Arwel dros 30 mlynedd o brofiad ym Mhortmeirion, ac mae wedi cynnal teithiau tywys i'r RHS, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a llawer mwy.

Portmeirion - Y lle a'i bwrpas pensaernïol

Taith dywys o amgylch y Pentref yn rhoi blas ar y genesis a'r datblygiadau ar y safle unigryw yma, Pam? Pryd? a Sut? i gyd wedi eu hateb yn ogystal ag eglurhad o egwyddorion pensaernïol Clough Williams-Ellis. 

Parcio

Mae maes parcio y coetsys wrth y fynedfa i'r pentref, ac mae arwyddion ar y lôn. Mae lle i 12 o goetsys ar y tro yma, gyda pharcio ychwanegol ar gael os bydd angen. Rydym yn croesawu rhyw 750 o dripiau coetsys i Bortmeirion y flwyddyn, ar gyfartaledd.

Cysylltiadau

Trefnu ymweliad Grŵp

Ffôn 01766 772311

e-bost : toll@portmeirion-village.com

Am gwestiynau cyfrifon, galwch Haf Jones ar 01766 772316

e-bost : haf@portmeirion-village.com

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i bentref Portmeirion

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion