Skip to content

Tŷ Rhif Chwech

Mae'r Tŷ Crwn (1959-60, rhestrwyd fel Gradd II yn 1971) yn un o ddwy siop Baróc wedi eu cysylltu gan lwybr uwchben. Yr oedd y cysyniad o gael gatws bwaog a phorth bwaog eisoes yn rhan o fodel ei 'bentref delfrydol'. Yn 1934 ailgodwyd Plas Cornwell a chanol y pentref yn Swydd Rydychen gan Clough; mae neuadd y pentref, a gynlluniodd yn 1938 (isod ar y dde), yn debyg i'r Tŷ Crwn. Yn 1966 defnyddiodd Patrick McGoohan y Tŷ Crwn fel cartref Rhif Chwech yn 'The Prisoner'. Ffilmiwyd ei du mewn yn stiwdio Metro-Goldwyn-Mayer yn Borehamwood. Yr oedd y tu mewn i dŷ Rhif Chwech yn union yr un fath â'i gartref yn Llundain a welir yn y bennod gyntaf.

Wrth gwrs mae'r Tŷ Crwn yn rhy fach i gael ystafell fyw, llofft, ystafell ymolchi a chegin a daw hyn fel cryn syndod i ymwelwyr sy'n ei gofio o'r gyfres deledu. Mae Rhif Chwech heddiw yn gartref i Siop y Carcharor. Dywedai Clough am 'The Prisoner', "Mae cyfres deledu ddyfeisgar a llawn dirgelwch Patrick McGoohan, 'The Prisoner'... yn unigryw yn y modd y caiff y lle ei gyfleu ganddi. O'i gweld mewn lliw yn y sinema leol, perfformiad a drefnwyd ganddo ar ein cyfer, ymddangosai Portmeirion i mi, o leiaf, i fod yn rhoi'r cast o actorion yn y cysgod." Yn y seler, mae porth bwaog gyda cherflun marmor Rhufeinig ar allor baganaidd

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion