Skip to content

TOCYNNAU MYNEDIAD AR-LEIN

dim cwnPrisiau mynediad arbennig ar-lein!

Cliciwch yma i brynu tocynnau ar-lein

Oedolion: £11 (pris llawn £12)

Consesiwn: £9.50 (pris llawn £10.50)

Plant (5-15): £7.50 (pris llawn £8.50)

Plant dan 5 oed: AM DDIM

Argraffwch eich tocyn a'i gyflwyno i geidwad y tollborth. Neu, os nad oes argraffydd ar gael, cadwch nodyn o'r rhif cadarnhau a rhoi hwn wrth gyrraedd, neu ddangos llun o'r tocyn ar sgrin eich ffôn. 

Gellir defnyddio'r tocynnau unrhyw dro o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad prynu.

Nid yw tocynnau arferol yn ddilys ar gyfer Gŵyl Rhif 6. Gellir prynu tocynnau'r ŵyl yma: www.festivalno6.com

Sylwch na chaniateir mynediad i gŵn i'r pentref. Mae mannau parcio cysgodol ar gael a dŵr i'r ci. Holwch yn y tollborth.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion