Skip to content

Pam nad ydym yn caniatau cwn ar y safle?

dim cwnGofynnir yn aml pam fod gennym bolisi dim cŵn ym Mhortmeirion.

Un rheswm dros y rheol hon yw bod anifeiliaid anwes (yn enwedig cŵn) yn gallu creu trafferthion mewn ardaloedd naturiol a ddefnyddir fel cynefin bywyd gwyllt a hefyd gan bobl ar gyfer hamddena.

Mae ardaloedd naturiol Portmeirion yn cael eu rheoli mewn ffordd sy'n diogelu cynefin ar gyfer amrywiaeth eang o rywogaethau bywyd gwyllt. Mae cŵn, wrth reddf, yn gallu niweidio cynefinoedd bregus yn ogystal â niwedio bywyd gwyllt.

Mae'r polisi dim cŵn yn cael ei ddefnyddio i amddiffyn pobl a allai fod yma'n cael picnic, crwydro'r safle, nofio neu ymlacio.

Roedd rheol cŵn-ar-dennyn a ddefnyddid yn y gorffennol yn aneffeithiol gan fod llawer o bobl yn anwybyddu'r polisi. Rydym wedi canfod hefyd nad yw rhai perchnogion anifeiliaid anwes yn ddigon cyfrifol i godi gwastraff eu hanifeiliaid. Roedd ceisio rheoli'r safle i sicrhau bod cŵn o dan reolaeth, cysylltu efo'r rhai nad oeddynt yn gyfrifol gyda'u hanifeiliaid anwes a glanhau ar ôl eu llanast i sicrhau amgylchedd diogel i ymwelwyr yn dreth ar amser prin ein staff.

Ac eithrio cŵn gwasanaeth arbennig (h.y cŵn tywys) bydd Portmeirion yn parhau gyda'r polisi o wahardd anifeiliaid anwes o'r pentref a'i diroedd i helpu sicrhau profiad diogel i ymwelwyr ac i warchod adnoddau naturiol ar y safle. Nid yw hyn yn effeithio hawliau tramwy cyhoeddus.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion