Skip to content

Pentref ar gau

Tachwedd 29, 2017: Bydd y trydan i ffwrdd yn y pentref am 3 o’r gloch am hyd at 2 awr ar gyfer cynnal a chadw’r rhwydwaith. 

Rhagfyr 25, 2017: Pentref ar gau.

Medi 5 - 12, 2018. Rydym yn cynnal Gŵyl Rhif Chwech (GR6). Fel y cyfryw, bydd Pentref Portmeirion a Chastell Deudraeth ar gau i ymwelwyr a grwpiau gyda eithriad preswylwyr a pobl gyda pasiau GR6. 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion