Skip to content

Pentref ar Gau

Rydym yn cynnal Gŵyl Rhif Chwech (GR6). Fel y cyfryw, bydd Pentref Portmeirion a Chastell Deudraeth ar gau i ymwelwyr a grwpiau o fis Medi 6-11, 2017 gyda eithriad preswylwyr a pobl gyda pasiau GR6. Bydd Castell Deudraeth ar gau tan 12 Medi, 2017. Mae'n ddrwg gennym am yr anghyfleustra. Am ragor o wybodaeth am FN6, cliciwch yma

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion