Skip to content

Y Sgwâr Canol

Bwyta: 

Ydych chi am brofi gwir flas yr Eidal tra ym Mhortmeirion? Yna gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â Caffi Glas yn ystod eich diwrnod. Maent yn cynhyrchu pitsas a phastas yn dilyn rhai o ryseitiau traddodiadol yr Eidal. Gallwch eu mwynhau gyda chwrw a gwinoedd traddodiadol yr Eidal.

Mae Caffi Glas ar agor o 11yb hyd tua 5yh, o fis Ebrill hyd at ddiwedd mis Hydref, ond bydd ar agor hyd at 7yh yn ystod y Pasg a gwyliau'r haf. Yn ystod gwyliau'r haf, bydd ar agor hyd at 9yh ar nos Iau, nos Wener a nos Sadwrn, gan gynnig gwasanaeth i chi fynd â bwyd parod gyda chi gyda'r nos.

Aros: 

Y Sgwâr Canol sy'n gartref i rai o fythynnod mwyaf trawiadol y Pentref. Yr un sy'n tynnu mwyaf o sylw ydy'r Swît Deulu'r Uncorn. Mae'r adeilad trwiadol pinc yn edrych dros ganol y pentref, ac mae ganddo ddwy ystafell ddwbl. Hwn ydy hoff lety Jools Holland.

Mae'r adeilad a oedd yn stablau pan brynodd Clough y stâd, bellach yn gartref i dair ystafell westy. Mae dwy o'r rheini yn ystafelloedd dwbl pentref (Cyfarchfa 1 a 2), a'r drydedd yn swît ddwbl (Swît y Gyfarchfa) gyda drysau dwbl yn agor ar oriel sy'n edrych dros y 'piazza' canolog.

Mae gweddill y llety yma yn hunanarlwy, gyda Bwthyn y Forforwyn yn eistedd reit ynghanol y Sgwâr Canol. Unwaith eto, roedd hwn yn un o'r adeiladau prin oedd ar y stâd cyn oes Clough; fel pob adeilad cynharach, mae hwn hefyd wedi manteisio o gael hud Clough arno. Mae gan y Forforwyn ddwy ystafell â dau wely, dwy ystafell ymolchi ac ystafell eistedd.

Bwthyn arall Hunan Arlwy yw Tŵr Telford. Cafodd y tŵr ei adeiladu i ddathlu dau gan mlynedd adeiladu Pont Menai gan Thomas Telford, a thrwy hynny gysylltu Cymru â Sir Fôn. Mae'r tŵr yn sefyll ar y graig i'r chwith o'r Uncorn, ac mae ganddo ystafell wely ddwbl yn ogystal ag ystafell sengl.

Pethau i'w Gweld: 

Mae'r Sgwâr Canol yn lle da i dreulio amser yn synfyfyrio gan sylwi ar yr holl bethau sydd i'w gweld yno. Mae gan y Sgwâr Canol Orchestfa yn y naill ben a Phafiliwn Gothig yn y pen arall, ac, yn sefyll yn uchel uwchben y lawnt lle bydd Rhif 6 yn chwarae gwyddbwyll dynol yn Y Carcharor, mae ein hefeilliaid o Bwrma. Hefyd yn y Sgwâr Canol mae cerflun o Ercwlff. Prynodd Clough y cerflun yn Aberdeen, a daeth â fo yr holl ffordd i Bortmeirion ar gefn ôl-gerbyd. Hefyd yn edrych dros y Sgwâr mae Frige, y dduwies Lychlynnaidd roddod ei henw i ddydd Gwener yn yr hen Saesneg.

Ar hyd un ochr i'r Sgwâr mae Colofnres Bryste. Ar ôl iddi ddioddef difrod yn dilyn rhyfela, ac am gael ei dinistrio, penderfynodd Clough ei symud i Bortmeirion. Fe'i tynnodd hi i lawr fesul bricsen a'i hailadeiladu yma. Ond roedd problem; roedd un o'r gargoiliau wedi'i ddifrodi erbyn cyrraedd pen y daith. Yna comisiynodd Clough yr arlunydd lleol, Jonah Jones, i greu gargoil ohono ei hun i lenwi'r bwlch, fel y buasai wastad yn edrych dros y pentref.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion