Skip to content

Siantri a'r Groto

Aros:

Mae'r ardal yma yn cynnig dewis eang o ddewisiadau llety, o dai hunanarlwy sydd â digon o le i 3 gysgu, i rai digon mawr i 8, a hynny cyn sôn am rai o fythynnod llety'r Gwesty. Yr adeilad mwyaf yw'r Siantri, sy'n sefyll yn dal uwchben sgwâr ganol y pentref. Mae Bwthyn y Siantri yn un hunanarlwy, ac mae lle yma i 8 o bobl. Cafodd Siantri ei ddylunio gan Clough fel bwthyn a stiwdio i Augustus John, fel y buasai yn gallu gweithio o'r stiwdio.

Mae bythynnod hunanarlwy eraill yn yr ardal yma hefyd - Fila Wins Uchaf ac Isaf (y ddau â lle i 3 gysgu), ac Belfedir (ar gyfer 6).

Y bwthyn hunanarlwy arall yma ydi Y Gatws, sydd â lle i 4 o bobl gysgu. Roedd Brian Epstein, cyn-reolwr y Beatles, yn aros yn y Gatws yn rheolaidd. Wedi cael llond bol o'r cypyrddau bach oedd yno prynodd Epstein ei hun gwpwrdd dillad i'r Gatws, a'i osod yno.  Mae'r cwpwrdd dillad hwnnw'n dal yn y stafell hyd heddiw.

Mae dipyn o ddewis o fythynnod llety'r Gwesty yma hefyd. Mae gan Tŷ Pont bedair ystafell arferol pentref; cafodd y rhain eu hadnewyddu yn 2011, a mae'r Gromen hefyd yn stafell arferol pentref, sy'n rhoi mynediad i'r anabl.

Yn ogystal â'r uchod mae Rhesdai'r Siantri 1 a 2, sydd wedi'u lleoli wrth Bwthyn Siantri, gyda'r un golygfeydd gwych o'r pentref â'r Siantri ei hun.

Pethau i'w gwneud:

Does yr un ymweliad â Phortmeirion yn gyflawn heb fod wedi ymweld ag Oriel Rob Piercy yn y Pantheon. Arlunydd lleol ydy Rob Piercy, sydd yn adnabyddus am ei luniau lleol, a bydd wastad yn arlunio Portmeirion. Yn 2012, cyhoeddodd Rob Piercy lyfr o'i waith ym Mhortmeirion.

Does dim golygfa well i'w chael dros Afon Dwyryd ac am y cei, na'r olygfa o'r Groto. Gallwch weld i lawr heibio Cesig Gwynion, ac mae'r Gwesty i'w weld yn glir oddi yma. Mae'n rhaid ymweld â'r Groto, a chofiwch fynd â'ch camera yno er mwyn tynnu llun o'r olygfa. Dyma'r safle lle'r oedd Clough wedi bwriadu adeiladu Fila Wins ar y dechrau, cyn iddo gael ei symud i'w safle presennol.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion