Skip to content

Ardal Groeso

Aros: 

Mae ychydig o ddewisiadau aros yn yr ardal yma. Mae'r rhain i gyd yn rhan o dŷ'r Clogwyn. Mae'r Tŷ Clogwyn ei hun yn fwthyn hunanarlwy gyda lle i hyd at 5 o bobl gysgu, ac yna mae anecs Tŷ'r Clogwyn yn cynnwys dwy ystafell bentref arferol.

Mae Tŷ Clogwyn hunanarlwy gyda lle i 5 o bobl gysgu, gyda thair ystafell wely, a phob un en suite. Mae gan Tŷ Clogwyn ardd breifat yn y cefn, sy'n edrych dros Afon Dwyryd, ac mae'r olygfa yma i'w chael hefyd o anecs Tŷ Clogwyn.

Pethau i'w gwneud:

Does dim gwell i ddechrau eich ymweliad â Portmeirion na thaith dywys yn rhad ac am ddim. Mae'r rhain ar gael o'r hen dderbynfa, ger y tollborth, ac yn para rhyw 20 munud. Mi wneith y daith eich cyflwyno i'r rheswm y dechreuwyd Portmeirion, a sut, cyn gadael i chwi fynd i ddarganfod gweddill y pentref a'r Gwyllt.

Siopau:

Mae'r ardal groeso yn gartref i'r Warws Lestri; yma cewch hyd i ddewis eang o grochenwaith Gardd Fotaneg Portmeirion. Cafodd crochenwaith Gardd Fotaneg ei ddechrau gan Susan Williams-Ellis, merch Clough Williams-Ellis, yn y 70au. 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion