Skip to content

Map y Pentref

Interactive Map
Ardal Groeso Siantri a'r Groto Batri Y Sgwâr Canol Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff Gwesty a'r Cei Explore Portmerion area1 area2 area3 area4 area5 area6
Area
Darganfod mwy

1

Gwesty a'r Cei

Yma mae cyfle i flasu yr oll sydd gan Bortmeirion i'w gynnig -  yn bryd bwyd wedi ei gynhyrchu gan ein cogyddion, neu ystafell foethus yn y Gwesty. Mae digon o bethau i'r teulu yma hefyd, gyda phwll nofio, neu beth am fod yn fôrleidr, cyn dianc i lawr y llwybr tua'r goleudy.

Darganfod mwy

2

Sgwar y Gyfarchfa a Neuadd Ercwlff

Llawer o ddewis o fwyd a siopau yma, gyda llwybrau i fynd i ddarganfod y Gwyllt. Yma y mae stesion y Trên Gwyllt, ac mae dewis eang o lety.

Area
Darganfod mwy

3

Y Sgwâr Canol

Yn y Sgwâr Canol cewch flas ar fwrlwm pentref Portmeirion, ac mae yn fan gwych i gymdeithasu o dan haul braf yr haf. Ac os am fwynhau pryd, yna mae Caffi Glas yn llawn bwydydd Eidalaidd a fydd yn siŵr o'ch plesio.

Area
Darganfod mwy

4

Batri

Yn Sgwâr y Batri mae dewis eang o letyau, yn ogystal â Sba y Fôr-forwyn, Siop Rhif 6, a Chaffi'r Sgwâr. Mae'n lle da i gael coffi ar y sgwâr tra'n cymdeithasu.

Area
Darganfod mwy

5

Siantri a'r Groto

Gyda digonedd o lefydd i aros, a'r golygfeydd gorau o'r Sgwâr Canol oherwydd y lleoliad uchel, mae'n rhaid ymweld ag Oriel Rob Piercy er mwyn tystio i'w waith gwych o amgylch y Pentref.

Darganfod mwy

6

Ardal Groeso

Lle mae dechrau ar eich taith ym Mhortmeirion, lle cewch daith dywys a fydd yn eich cyflwyno i'r pentref, cyn mentro ymhellach, a darganfod y pentref i gyd cyn dychwelyd am adref.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion