Skip to content

Yr Wylfa

Cynlluniwyd y Gazebo (1983) gan Susan Williams-Ellis i nodi canmlwyddiant geni Clough.

The Gazzebo

 Fe'i hagorwyd yn swyddogol gan Syr Hugh Cawson. Mae'r gazebo yn cynnwys 30 o baneli môr-forwyn a brynodd Clough yn 1954 o Gartref yr Hen Forwyr yn Lerpwl. Arferai Clough ddweud yn aml y gobeithiai y byddai ei ddisgynyddion yn rhoi ambell anrheg bychan i'r pentref a diau y byddai hwn wedi ei blesio.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion