Skip to content

Yr Uncorn

Tŷ Paladaidd yw'r Uncorn (1965, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) gyda saith o ffenestri a phedwar pilaster Dorig gyda phediment drostynt wedi'i addurno gydag Uncorn. 

Unicorn

Yr Uncorn a'r Tŷ Pont (1958-59) yw'r tai o gymeriad Georgaidd mwyaf llewyrchus yr olwg yn y pentref gyda'r un ysgafnder clasurol yn perthyn i arddull y ddau. Arferai Clough ddweud weithiau mai'r Uncorn oedd ei hoff adeilad ym Mhortmeirion gan ei fod yn ymgorffori ei gred nad oedd angen i gynllun da gostio mwy. Saif y 'Chatsworth bach' hwn, fel y'i gelwid weithiau, ar ei ben ei hun yn edrych dros ac ychydig yn ôl o'r lôn, ond torrir ar ei falchder braidd o sbecian arno o'r cefn. Byngalo to fflat ydyw o'r tu ôl. Dywedodd Clough hyn am fyngalos yn 1928: "Does dim byd sy'n gynhenid ffiaidd am dŷ unllawr." Mae gan yr Uncorn ddwy lofft, bob un yn en-suite, ac ystafell fyw ganolog. Mae'r panel môr-forwyn ar flaen y balconi yn un o tua thrideg a gludodd Clough o Gartref yr Hen Forwyr yn Lerpwl.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion