Skip to content

Yr Hen Dderbynfa


Reception Cynlluniwyd Loj y Siantri (1969, rhestrwyd yn Radd II yn 1971), sef yr enw iawn ar y Dderbynfa, yn 1968 fel tŷ deulawr syml domestig ei gymeriad. Mae gan y ffenestri blaen ar y llawr cyntaf baenau siâp diemwnt sy'n nodweddiadol o waith Clough. Mae'r agoriad drws bwaog i'r chwith o'r canol gydag agoriad bwaog arall yn agor i'r llawr cyntaf ac un arall yn agor i iard yr ystad. Defnyddwyd y llawr gwaelod fel swyddfa gweinyddol a prif swyddfa archeb llety hyd at 2010. Mae gan y pentref ddeugain o lofftydd en-suite, 14 yn y prif westy a 28 yn y pentref. Mae yma hefyd 17 o fythynnod hunan ddarpar i rhwng dau ac wyth o bobl.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion