Skip to content

Cwch Cerrig

Nid yw'r Cwch Cerrig (1930) cweit yn adeilad nac yn long, ond yn ychydig o'r ddau.

Stone Boat

 Cyn gynted bron ag yr agorwyd Portmeirion yn 1926, prynodd Clough hen gwch masnachu hardd o Borthmadog, yn pwyso tua 70 tunnell, a'i angori ar hyd y cei. Fe'i troswyd a'i ddefnyddio fel tŷ cwch gyda dŵr a thrydan ar ei gyfer. Rhan o'r syniad oedd y byddai gweld llong fôr sylweddol wedi'i hangori yn yr harbwr yn awgrymu i rai a fyddai'n hwylio heibio fod y porthladd bach ar agor unwaith eto. Ond yn ystod storm o wynt sydyn gyda phenllanw'r gwanwyn oddi tani a'i hangor yn llusgo, fe'i 'sgubwyd allan i gyfeiriad Ynys Gifftan ac aeth yn sownd yno ar draethell serth fel ei bod yn gorwedd, wedi i'r llanw fynd allan, ar ei lled, ei hwylbrenni bron yn llorweddol a'i chêl yn yr awyr. Ar ôl methu ei hachub, a thrwy ei fod bryd hynny wrthi'n adeiladu cei newydd yn lle'r morglawdd o dan y gwesty, sylwodd Clough fod pen y cei yn dilyn bron union linell ganllawiau'r llong. Penderfynodd achub faint a allai o'r llong a'i hailgodi fel llong ar y tir. Defnyddiwyd darnau o'i phrif hwylbren yn bileri i gynnal to fflat y bwyty.
Mae balwstrad lawnt y gwesty a'i gerfluniau cerrig Coade yn nodweddion Fictorianaidd gwreiddiol a addurnwyd gan Clough yn 1930 gyda logia urddasol oddi ar y cei o'r enw Casino.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion