Skip to content

Y Twr Gwylio

Cynlluniwyd y Tŵr Gwylio (1936-37, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) ym mis Hydref 1935.

Observatory Tower

 Gosodwyd camera obscura y dywedwyd iddo ddod o long danfor o'r Almaen yn y tŵr yn 1939 fel a nodir yn adran 'Stop Press' Pedwerydd Rhifyn y Llyfryn (Ebrill 1939): "A camera obscura is being installed at the top of the new lighthouse by the White Horses at the end of the old quay." Mae gan ffurf bensaernïol y Tŵr Gwylio y persbectif gorfodol a'r manylion llai i gynyddu maint sydd mor nodweddiadol o Clough. Erbyn heddiw mae seren ar ei ben, ond dengys y cynllun dorlun o fôr-forwyn ar ben glôb a wnaed ond na allai oroesi gwyntoedd cryfion yr arfordir ac, erbyn hyn, fe'i lleolir wrth yr hen dollty ger y fynedfa.


Wrth droed y Tŵr Gwylio mae ffigwr cerrig Coade o Nelson (rhestrwyd yn Radd II yn 1971), a roddwyd i Clough gan Syr Michael Duff o'r Faenol ger Caernarfon. Wrth ei ymyl mae coeden ffawydd ddiferol a roddwyd i Clough gan ei ffrindiau ar ei ben-blwydd yn 80 oed.

Dywedodd Clough am y camera obscura, "i mi beth bynnag, mae rhyw hud parhaus mewn gallu gorfodi'r holl dirlun o'm cwmpas i arddangos ei hun trwy wahanol ddelweddau a mewn manylder siarp a lliw llachar ar fwrdd gwyn o'm blaen."

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion