Skip to content

Y Twr Clychau

Codwyd y Tŵr Clychau, neu'r Campanîl fel y'i gelwid hefyd gan Clough, yn 1928 (rhestrwyd yn Radd II yn 1971).

The Bell Tower

 Hwn oedd un o'r ychydig adeiladau ym Mhortmeirion iddo wneud darlun hanner modfedd llawn ar ei gyfer, a chadw ato. Yr oedd tŵr clychau wedi bod yn nodwedd ganolog i'w gynlluniau a'i fodelau cyntaf ar gyfer Portmeirion. Cynhwyswyd y dudalen a ddangosir yn Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol yn 1931. Yr oedd Clough am i'r tŵr dynnu sylw at ei fenter a dangos fod rhywbeth yn digwydd. "Yr oedd yr angen am gampanîl yn ddigon amlwg - yr oedd yn hanfodol fy mod yn agor fy mherfformiad gydag elfen ddramatig o ryw fath." Dymunai hefyd brofi ei gred y dylai pensaernïaeth ymwneud â grwpiau o adeiladau yn yr amgylchedd. Mae'r Campanîl a'i adeiladau cyfagos yn dwyn atgofion o drefi fel Portofino yn yr Eidal lle bu Clough ar ymweliad yn ddiweddar. Y tu mewn iddo roedd hen gloc tŵr o fragdy wedi'i chwalu yn Llundain, ac am flynyddoedd lawer fe glywid ei glychau'n taro'r awr ym Mhortmeirion.

Mae plac wrth droed y Tŵr ag arno arysgrif i'w hynafiad a adeiladodd yn flaenorol ar y safle hwn: 'This tower, built in 1928 by Clough Williams-Ellis, architect and publican, e

mbodies stones from the 12th century castle of his ancestor Gruffydd ap Cynan, King of North Wales, that stood on an eminence 150 yards to the west. It was finally razed c. 1869 by Sir William Fothergill Cook, inventor of the Electric Telegraph, "lest the ruins should become known and attract visitors to the place." This 19th century affront to the 12th is thus piously redressed in the 20th.'

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion