Skip to content

Y Pafiliwn Gothig

Cyflwynodd Clough y Pafiliwn Gothig i William Maddocks a chodwyd llechen arno yn 1973 gyda'r arysgrif: "This re-erected Gothick Porch from Nerquis Hall aptly commemorates William Maddocks 1773-1828 who loved this region and strove mightily to increase its fame and its prosperity. Portmeirion hereby acknowledges her debt to this man of vigorous virtue."

The Gothic Pavilion


Un o bedwar adeilad i fod yn y pentref cyn i Clough roi ei stamp arno yw'r Môr-Forwyn (c.1850, ailwampiwyd gan Clough yn 1926, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) (y lleill yw'r Gyfarchfa, y Gwesty a'r Cesig Gwynion). Fe'i defnyddiwyd fel bothi garddio rhwng 1842 a 1958 a'i ddisgrifio yn 1861 gan Richard Richards (brasluniau Pin ac Inc) fel hyn: "Agorais ddrws a arweiniai i'r ardd [gyda] thŷ yn y canol….doedd yno'r un adyn byw, dim ond haid o hwyaid estron ar lyn bychan, a dau fwnci a roddai'r argraff, o'u sŵn, fy mod yno'n tresmasu." Pan ddaeth Clough ar draws y lle yn 1925, yr oedd wedi tyfu'n wyllt ac aeth ati i'w glirio. Dyma fynd ati i "…..dwtio'r bothi garddio, a oedd wedi adfeilio'n arw, mewn steil Gothig diwedd y 18fed ganrif." Bwthyn hunan ddarpar i bedwar yw'r Môr-Forwyn heddiw (dwy lofft dau wely, cegin, ystafell fyw, dwy ystafell ymolchi).

O flaen y Môr-Forwyn mae ffynnon ofuned wedi ei haddurno gyda grwp o ddolffinod copr. Mae arni lechen gyda'r arysgrif a ganlyn: "The Dolphin Group was presented by the staff of Portmeirion to C W-E CBE in affectionate regard on the occasion of his 80th birthday."

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion