Skip to content

Y Bwau

Cynlluniwyd Pen-y-Bwâu (1963-64, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) gyntaf yng Ngorffennaf 1954 (gyda'r enw Tŷ'r Bwâu Uchaf) a'i ddiwygio yn Chwefror 1956 (gyda'r enw Pen-y-Bwâu). Cymeriad pentrefi Môr y Canoldir sydd iddo ac mae ganddo dri llawr, atig ffug a llawr gwaelod gyda thri bwa â phennau crynion. 

Arches

Ei bwrpas oedd darparu fflatiau i'r staff uwchben tri modurdy. Yn 1965 troswyd y modurdai yn siop hen greiriau yr Angel Arcade lle bu Sylvia Jones yn ei rhedeg am flynyddoedd. Peintiwyd murlun yr Angel Arcade gan  Hans Feibusch ac erbyn hun mae'n fflat hunan ddarpar i dri (un llofft ddwbl, llofft sengl, ystafell fyw, ystafell fwyta, cegin ac ystafell ymolchi). Ar y llawr gwaelod mae Parlwr Hufen Iâ gyda murluniau gan Nigel Simmons y tu mewn. Yn agos i Ben-y-Bwâu mae colofn wedi ei chodi o frics gyda nymff glasurol ar ei phen. Adwaenir hon fel colofn Williams-Ellis.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion