Skip to content

Warws Llestri

Drws nesaf at y tollborth mae'r Warws y Siopau sy'n gwerthu Llestri Portmeirion. Modurdy ar gyfer

Seconds Warehouse

 yr ystad Sefydlwyd Crochenwaith Portmeirion yn 1960 gan ferch Clough, Susan Williams-Ellis a'i gŵr Euan Cooper-Willis. Hyfforddwyd Susan yn Ysgol Gelf Chelsea o dan Henry Moore a Graham Sutherland. Yn 1961, ar ôl prynu Crochendy Kirkham, gallai ehangu ei sgiliau i ffurfio yn ogystal ag addurno llestri. Yn 1972, crëwyd llestri'r Botanic Garden ganddi, y rhai mwyaf llwyddiannus o ran cynllun ac yn fasnachol. Yr oedd y cynllun yn seiliedig ar harddwch diymgeledd darluniau blodau a ffrwythau'r oes Fictorianaidd. Profodd i fod yn glasur o gynllun. Gwerthir y llestri trwy'r byd erbyn hyn ond ym Mhortmeirion y mae eu cartref ysbrydol o hyd. Y tu ôl iddi mae Sgwâr Smith  lle mae'r swyddfeydd a'r gweithdai wedi eu trefnu o gwmpas iard yr ystad. Codwyd yr adeilad hwn gan saerfeistr Clough Mr Brand-Smith, a'i gwblhau yn 1971. Ymarferoldeb oedd diben yr adeiladau hyn ac, er yn cyfleu Clough ar ei fwyaf syml, eto nid ydynt heb elfen o gymesuredd cain. Arferai'r llew cerrig  fod y tu allan i'r Tŷ Clogwyn unwaith ond saif bellach o flaen y Bloc Toiledau. Codwyd y bloc toiledau yn 1979 a'i ehangu a'i wella yn 1995. Gwaith Nigel Simmons yw'r murluniau ar flaen a chefn yr adeilad. Y tu ôl i'r bloc toiledau mae parc bysiau'r pentref.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion