Skip to content

Ty'r Llywodraeth

Yr oedd Tŷ'r Llywodraeth (1929-30; rhestrwyd yn Radd II yn 1971) drws nesaf at y Tŷ Gwylio blaenorol a'r Campanîl. Adeilad o gymeriad 18fed ganrif ydyw gyda waliau wedi'u plastro,

Goverment House

 bargodion danheddog a thoeau talcen teils. Fe'i cysylltir â'r Dolffin gan bont logia ar y llawr cyntaf. Rhoddwyd yr enw Tŷ'r Llywodraeth arno am ei fod, ar adeg ei godi, yn cynnwys y grwp cyfan o adeiladau ar ben y clogwyn. Yn wreiddiol, darparai ystafelloedd gwesty gyda gwasanaeth ond, erbyn heddiw, bwthyn hunan ddarpar i wyth ydyw gyda thair llofft dau wely a dwy sengl, tair ystafell ymolchi, cegin, ystafell fwyta ac ystafell fyw. Ar y drychiad deheuol mae ornament llong ceramig a ffenestr trompe l'oeil gyda phen corniog yn edrych allan dros lawnt y Batri. Uwchben y drws ffrynt mae haul bychan yn sbecian trwy'r cymylau, ac ar grib y prif dŵr mae gwylan gopr yn edrych allan tua'r môr.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion