Skip to content

Ty Pont

Tŷ Pont (1958; rhestrwyd yn Radd II yn 1971) yw'r ail o byrth mynediad Portmeirion. 

Bridge House

Adeilad Clasurol gyda'i gymeriad yn dyddio o ddechrau'r 18fed ganrif ydyw, ei ddrychiad blaen yn wynebu tua'r de (chwith) a bwa dolen trwy ei bodiwm rystig. Mae ganddo bilastrau Dorig gyda chornisiau a cherrig copa a phedwar wrn tal ar ei ben. I'r cefn iddo mae ffenestr fwaog bigfain Fenisaidd o Gwrt Arnos gyda phaenau diemwnt. Tŷ Pont yw un o adeiladau ail gyfnod (1954-1976) mwyaf llwyddiannus Clough ym Mhortmeirion. Fel gyda'r Gatws, manteisiodd Clough i'r eithaf ar ffurf y tir: mae'r adeilad yn codi oddi ar fwâu brics diaddurn o'r graig o boptu i'r ffordd. Fe'i disgrifiwyd gan Clough fel "adeilad clasurol, hynod fanwl.....a elwir yn lleol yn Carlton House Terrace". Yr oedd hyn yn gwbl groes i arddull celf a chrefft y Tollty cyfagos. Nid oedd yn fwriad gan Clough i'w waith diweddarach gyd-fynd â'i adeiladau cynharaf, ond yn hytrach i "greu gwrthgyferbyniad amlwg lle byddai apêl yr hen a'r newydd ar eu hennill. Gan hynny, os tybiwn fy mod efallai wedi gorwneud y tlysni, byddwn yn cynnwys adeilad clasurol diaddurn a ffurfiol ei gymeriad: er enghraifft, Tŷ Pont o edrych arno o'r pentref y tu ôl i dlysni diymwad drychiad blaen estyll duon y Tollty.


Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion