Skip to content

Ty Gwylio

Adeilad unllawr bychan yw'r Tŷ Gwylio (1926-27; rhestrwyd yn Radd II yn 1971) gyda chymeriad bwthyn traddodiadol. Dodwyd to llechi traddodiadol arno (c. 1963) yn lle'r teils blaenorol. 

Watch House

Mae ganddo simne gron dal iawn a chapan pigfain.

Mae'r ochr tua'r môr wedi ei godi ar golofnau fel logia. Yr oedd y Tŷ Gwylio yn rhan annatod o gysyniad gwreiddiol Clough ar gyfer grwp o adeiladau o gwmpas tŵr ar ben y clogwyn ac erbyn Ionawr 1926 yr oedd y gwaith eisoes wedi dechrau. Mae gan y Tŷ Gwylio lofft ddwbl ac ystafell ymolchi. Wrth esgyn i lawr o'r Tŷ Gwylio tua'r môr mae rhes o logias a grisiau serth yn y wal (1927; rhestrwyd yn Radd II) sy'n atgoffa rhywun o gestyll neu fynachlogydd de Ewrop. Cerrig gwynion yw'r waliau a theils sydd ar doeau'r logias.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion