Skip to content

Ty Cregyn

grottoYn union islaw Tŷ Clogwyn ar ben y clogwyn y mae'r Rotunda neu'r Tŷ Cregyn (1960, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) ac fe'i cyrhaeddir trwy ddringo grisiau o'r Gatws a thrwy borth bwaog llechi. Mae'n cynnwys llwyfan gwylio uwchlaw tŷ o gregyn. Codwyd yr adeilad unllawr hanner crwn hwn gyda'i do fflat a'i Astrolab canolog i ychwanegu elfen ddifyr at banorama Portmeirion o'r môr, gan hefyd ddarparu llwyfan gwylio godidog dros yr aber i gyd. O'r môr mae'n edrych fel byncer amddiffynnol neu wylfa i warchod yr arfordir. Mae gan y grotto cregyn islaw bump agoriad ac mae ei furiau a'i nenfwd wedi eu haddurno gydag amrywiaeth o gregyn lleol. Mae llwybr yn arwain o'r Tŷ Cregyn trwy'r coed ar ochr y clogwyn, i lawr grisiau eithaf serth a thrwy sawl logia hyd nes cyrhaeddir llwybr yr arfordir a'r  Cwch Cerrig islaw.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion