Skip to content

Twr Telfford

Codwyd Tŵr Telffordd (1957, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) i nodi dau ganmlwyddiant Thomas Telford.

Telford's Tower

 Adeilad stwco ar ffurf 'L' ydyw gyda ffenestr oriel yn ei waelod a tho estyll neu deils pren gyda ffiol ar ei frig. Mae ei du mewn yn hynod fanwl. Mae grisiau concrid yn ymdroelli i fyny i lofftydd y tŵr. Bwthyn hunan ddarpar i dri ydyw (un llofft ddwbl, llofft sengl, ystafell fyw, cegin fwyta ac ystafell ymolchi). Rhwng Telfford a'r Uncorn mae rhediad o risiau yn arwain trwy fwa wedi'i addurno gyda llew cerfiedig ac arfbais uncorn hyd nes y cyrhaeddir man gwag lle'r oedd Clough wedi bwriadu lleoli ei adeilad olaf ym Mhortmeirion, sef Tŵr y Llew. Dywedodd mewn cyfweliad gyda Peter Davey (11eg Chwefror 1973), "Yr wyf eisiau ychwanegu un tŵr arall rhwng Tŵr Telfford a'r Uncorn."

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion