Skip to content

Rhesdai'r Siantri

Cynlluniwyd Rhesdai'r Siantri (chwith) (1962, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) yn Nhachwedd 1962 a'u codi i gysylltu Bwthyn y Siantri i'r Gromen.

Chantry Row

 Adeilad unllawr ydyw wedi ei drefnu i ymdebygu i res o bedwar o dai, bob un wedi'i beintio'n wahanol liw a chyda ffenestri atig ffug. Yr oedd Clough wedi chwarae gyda'r syniad o godi dwy res debyg o boptu i'r  Sgwâr Canol newydd ond dim ond yr Orchestfa a godwyd yn y diwedd. Mae safbwynt golygfa o flaen Rhesdai'r Siantri gydag un o'r wyth colofn Ïonig a brynodd Clough yn y 1930au. Mae Rhesdai'r Siantri yn cynnwys dwy swît foethus: mae gan Resdai Siantri I lofft ddwbl, ystafell ymolchi ac ystafell fyw ac mae gan Resdai Siantri II ddwy lofft ddwbl gydag en-suite ac ystafell fyw ganolog. Cynlluniwyd y Gromen yn Rhesdai'r Siantri nid yn unig i ychwanegu at ddiddordeb y Rhesdai ond hefyd i guddio hen simne hyll. Mae'n cynnwys hanner tyred wythonglog gyda hanner cromen wedi'i pheintio'n wyrdd i ymdebygu i gopr. O'r tu ôl, dim ond wyneb blaen sydd iddo, fel mae'r cynllun yn ei ddangos. Fodd bynnag, fel yr oedd Clough yn hoff o egluro, dim ond o'r tu blaen y bwriadwyd iddo gael ei weld.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion