Skip to content

Neifion

Neifion (1926, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) a'r Angel oedd bythynnod cyntaf Clough ym Mhortmeirion, ond ni wyddys i sicrwydd pa un ddaeth gyntaf. 

Neptune

Geilw Neifion yn 'Bloc A' ar y darlun ar ei gyfer dyddiedig Hydref 1925, a'r Angel yn 'Bloc B'. Awgryma ei leoliad drws nesaf at fwthyn y Môr-Forwyn o flaen y pwll presennol mai Neifion efallai a ddaeth gyntaf. Cawsant yn sicr eu cynllunio fel pâr a'u codi fwy neu lai gyda'i gilydd mae'n debyg. Yr oedd y ddau yn eu lle erbyn diwedd 1926 ac yn cael eu defnyddio fel llety ychwanegol i'r gwesty. 'Bloc y Modurdy' oedd yr enw ar Neifion ar y cynlluniau cynnar gyda lle i gadw saith o geir. Troswyd y modurdai hyn yn siop ar ddechrau'r 1960au, erbyn heddiw siop lyfrau'r Ddraig Aur ydyw.

Mae gan y llawr cyntaf swît ac ystafell ddwbl. Cyrhaeddir Swît Neifion trwy ddringo grisiau pren y tu allan i fyny at falconi gyda phlac o Neifion gan Susan Williams-Ellis ar y wal. Y tu mewn mae llofft ddwbl gydag ystafell ymolchi ac ystafell fyw. Drws nesaf, i fyny grisiau cerrig sydd hefyd yn arwain at y Drindod, mae Neifion Un, sef llofft ddwbl en-suite sy'n cynnwys carped a bwrdd teils, hefyd gan Susan Williams-Ellis.

 .

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion