Skip to content

Fila Wins

Lleolir y Fila Wins y tu ôl i Fwthyn y Siantri ac fe'i cysylltir iddo gan borth bwaog teils.

Villa Winch

 Mae cynllun ar gyfer "Y Wins" wedi goroesi o Ebrill 1966 ynghyd â fersiwn diwygiedig dyddiedig Mehefin 1966. Yr oedd bwthyn ar gyfer Capten Winch, cymydog, wedi bod ar y gweill ers tro. Cynlluniwyd bwthyn stiwdio mawr ar gyfer Henry Winch, yn cynnwys stiwdio hanner crwn a theras to yn edrych dros yr aber. Efallai mai'r lleoliad gwreiddiol ar ei gyfer oedd y fan lle saif y heddiw  Tŷ Cregyn. Y fersiwn llai godidog hwn a godwyd yn y diwedd. Mae ynddo ddwy fflat hunan ddarpar i dri (llofft dau wely, llofft sengl, ystafell fyw/fwyta, cegin llong ac ystafell ymolchi). Trompe l'oeil yw'r ffenestri crynion.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion