Skip to content

Cyfleision

Ymarferoldeb oedd diben yr adeiladau hyn ac, er yn cyfleu Clough ar ei fwyaf syml, eto nid ydynt

Conveniences

 heb elfen o gymesuredd cain. Arferai'r llew cerrig fod y tu allan i'r Tŷ Clogwyn unwaith ond saif bellach o flaen y Bloc Toiledau. Sylwch ar foddhad y llew wrth iddo wledda fel petai ar law dyn. Codwyd y bloc toiledau yn 1979 a'i ehangu a'i wella yn 1995. Gwaith Nigel Simmons yw'r murluniau ar flaen a chefn yr adeilad. Y tu ôl i'r bloc toiledau mae parc bysiau'r pentref a gyferbyn â'r fan honno mae Loj y Siantri, a adwaenir heddiw fel y Dderbynfa.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion