Skip to content

Cwt y Seindorf

Cynlluniwyd a chodwyd y Seindorf yn 1961 fel "logia adeilad is-orsaf [drydan] Portmeirion" er mwyn cadw a, maes o law, i guddio is-orsaf drydan y pentref, ac fe'i defnyddir i'r pwrpas hwn hyd heddiw. 

The Band Stand

Daw'r paneli môr-forwyn a ddefnyddir yma, yn ogystal â rhai eraill yn y pentref, o gartref yr hen forwyr yn Lerpwl a brynodd fel 'job lot' am ganu bron pan gafodd yr adeilad parchus hwnnw ei ddymchwel yn 1954. Gellir hefyd gweld y paneli hyn ar yr Orchestfa, ar y Tŷ Pont, ar yr Wylfa, ar falwstrad yr Angor a thu mewn i'r Gromen. Lleolir un panel cyfeiliornus yn Swyddfa Cyngor Gwynedd ac un arall ar Pont Street yn Llundain, oedd ar un adeg yn safle siop hen greiriau Portmeirion.

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion