Skip to content

Colofnres Bryste

Agorwyd y Golofnres (codwyd c.1760, ailgodwyd yma 1959, rhestrwyd yn Radd II 1971) gan Iarll Russell, O.M. ar 10fed Ebrill 1959. 

Bristol Colonnade

Dywed yr arysgrif sydd arno: "This colonnade built circa 1760 by the Quaker copper smelter William Reeve, stood before his bathhouse at Arnos Court, Bristol. Damaged by bombs it had fallen to decay and although scheduled as an Ancient Monument, Her Majesty's Minister of Works approved its removal on condition that it should be here re-scheduled." Yr oedd gan du mewn y Baddondy waith plastr cywrain iawn gan y plastrwr o Fryste Thomas Stocking, ond yr oedd eisoes yn adfeilio ac ni ellid ei achub. Nid mater bach oedd cludo cannoedd o dunelli o waith cerrig bregus a chywrain ddau gan milltir ar hyd y ffordd, ond nid oedd hyn yn ddim o'i gymharu â'r gwaith o'i ddatgymalu'n araf deg yn un pen na'r gwaith o'i ailosod yn y pen arall. Erys arolwg manwl mesuredig a wnaed gan bensaer ym Mryste, yn dangos pob carreg, a phob un wedi'i rhifo ar y darlun yn ogystal ag ar y garreg ei hun. Ynghyd â'r pentyrrau cerrig, daeth pensaer maen Clough, Mr William Davies, â'r holl bapurau gyda fo ar gyfer y gwaith o'i ailgodi. Fel y cofiai Clough, "O'r dechrau hyd at y diwedd, ym Mryste fel ym Mhortmeirion, mater o grefft saernïol o'r radd flaenaf ydoedd oherwydd, ar ôl penderfynu ar ei leoliad a gosod ei sylfeini, doedd dim mwy i mi ei wneud ond edrych, cymeradwyo ac edmygu'r gwaith."


Yn addurno'r Golofnres mae pen Clough, a wnaed gan Jonah Jones sy'n cofio'r achlysur yn ei gofiant am Clough (*): Ym mhob pen y Golofnres, ceir dau gorbel sy'n cynnal ciwpola pigfain. Yr oedd un o'r rhain ar goll pan ddadlwythwyd y Golofnres oddi ar y lori, felly gofynnodd Clough i mi gerfio un allan o flanc. Chefais i fawr o amser ganddo, fel arfer, felly mi feddyliais gerfio bras-bortread o Clough."

Mae ffigwr yr angel sy'n gafael mewn sgrôl ar ben Colofnres Bryste yn arddull cerflunwaith Ffrainc neu'r Iseldiroedd yn y 15fed ganrif.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion