Skip to content

Rhagfyr 2017

1af-3ydd: GŴYL FWYD A CHREFFT (10yb - 5yp)

Mae Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion, a gynhelir mewn lleoliad syfrdanol ar dir pentref Eidalaidd, yn ei chweched blwyddyn. Mae’r digwyddiad yn sefyll allan ymysg marchnadoedd Nadolig gan fod rhan fwyaf o’r 120 o stondin a chabanau yn cynnig cynnyrch lleol (meddyliwch am Gwrw Llŷn a chrefftwaith Ann Catrin Evans). Dewch i fwynhau cerddoriaeth fyw, arddangosiadau coginio, gweithdai a Groto Nadolig hudolus. Mae ychwanegiadau newydd i’r digwyddiad eleni yn cynnwys ffilmiau Nadoligaidd a ras corachod.

Prynwch Docynnau yma

  • DYDD GWENER
  • Oedolyn: £5
  • Plant Ysgol (gyda groto Santa): £2
  • Consesiwn: £4
  • DYDD SADWRN A SUL
  • Oedolion: £6
  • Plant am ddim
  • Groto Santa (plant ac oedolion) £3

Diddordeb mewn arddangos neu noddi'r digwyddiad? Cliciwch yma

PORTMEIRION'S FOOD & CRAFT FAIR 2016 from Portmeirion Village on Vimeo.

Rhagfyr 2,3,9,10,16,17,23

Dewch ar y trên bach i gweithdy siôn corn yn y gwyllt. Bydd y trên ar gael bob hanner awr o 11 tan 4 o'r gloch. Tocynnau £3 i blant ac oedolion gyda anrheg i bob plentyn dan 12 oed a diod boeth a mins pei i oedolion. Nid yw'r tocynnau'n cynnwys mynediad i'r pentref

9fed: THE VAPORS (Tocynnau wedi gwerthu allan!)

Mae Portmeirion yn falch o gyhoeddi y bydd arwyr cerddoriaeth New Wave a Power Pop, The Vapors, yn perfformio yma ar Ragfyr 9. Eu cân gyntaf oedd ‘Prisoners’, a oedd yn cynnwys dylanwad y gyfres deledu cwlt The Prisoner o’r 1960au, ac fe ddilynwyd hon gyda’r gân a fyddai’n dod yn llwyddiant byd-eang iddyn nhw: ‘Turning Japanese’. Dilynwyd hyn gan ganeuon eraill yn y DU a dau albwm llwyddiannus, New Clear Days a Magnets, cyn i’r band chwalu yn 1982. Daethant yn ôl at ei gilydd am y tro cyntaf yn 2016, a byddant yn perfformio’r albwm New Clear Days yn eu cyfanrwydd yn y cyngerdd arbennig hwn, yn ogystal â ffefrynnau byw eraill.

NADOLIG YM MHORTMEIRION

Mae’r amser wedi dod i estyn am y gwin cynnes a’r tinsel. Anghofiwch straen a ffwdan bywyd bob dydd a dewch i Bortmeirion am hoe fach. I ymgolli’n llwyr mewn profiad Nadoligaidd, mae angen i chi ddod i weld ein coed disglair, ymweld â Siôn Corn ar y trên a mwynhau ein bwydydd arobryn.

Edrycwch ar ein llyfryn Nadolig diweddaraf yma.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion