Skip to content

Y Wledd Briodas

Portmeirion Wedding3Y Wledd Briodas

 Adeiladwyd Bwyty'r Gwesty yn 1930, mae ganddo olygfa braf o'r traeth ac mae'n addas ar gyfer 120 o westeion. Bydd Rheolwr y Bwytyar gael os bydd angen ar gyfer i weithredu fel Meistr y Seremoni.

 Bwyd a Gwin

 Mae gan fwyty'r gwesty 2 Rosette gan yr AA am safon y bwyd; cynnyrch tymhorol lleol a ddefnyddir lle bynnag y gellir.

 Rydym yn cynnig dewis o fwydlenni ar gyfer y wledd briodas, a phob un yn cael ei pharatoi gyda'r gofal disgwyliadwy.  Rhowch wybod os oes unrhyw anghenion bwyd arbennig a byddwn yn hapus i'w cynnwys. Bydd ein gweinydd gwin yn falch i gynnig syniadau am winoedd a Siampaen neu win byrlymus addas  i ddathlu'r achlysur.

 

 

Error loading MacroEngine script (file: FlexibleBoxes.cshtml)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion