Skip to content

Amodau

Telerau ac Amodau

Portmeirion Wedding4Ni ellir dal archebion dros dro heb eu cadarnhau am ragor nag 14 diwrnod. Cyn rhyddhau fe geisiwn gysylltu i sicrhau nad oes angen yr archeb.

 Mae angen cadarnhad ysgrifenedig a blaendal o £1000 nas ad-delir er mwyn cadarnhau pob archeb.

 Mae talu'r blaendal gyfystyr â derbyn ein telerau ac amodau. Mae'r archeb yn ddibynnol ar i 50% o gost y cynllun a archebwyd gael ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw a bod y taliad llawn o'r cynllun a archebwyd wedi ei wneud 30 diwrnod cyn yr achlysur.

 Polisi Canslo

Awgrymwn y dylech drefnu yswiriant canslo i'ch diogelu rhag amgylchiadau annisgwyl.

 Hyd at 6 mis o rybudd canslo - colli 100% o'r blaendal

 6 - 5 mis o rybudd canslo- 30% o gost y cynllun yn ddyledus.

 5 - 3 mis o rybudd canslo- 50% o gost y cynllun yn ddyledus.

 3 - 2 mis o rybudd canslo- 75% o gost y cynllun yn ddyledus.

 60 diwrnod neu lai - 100% o gost y cynllun yn ddyledus.

(Mae'r costau canslo uchod yn seiliedig ar y cynllun a ddewiswyd, nifer y gwesteion a drefnwyd a'r llety a archebwyd).

 Cadwn yr hawl i ddiddymu archeb briodas dan yr amgylchiadau yma:

 a) 50% o gost y cynllun a archebwyd heb ei dalu 90 diwrnod ymlaen llaw.

 b) 100% o gost y cynllun a archebwyd heb ei dalu 30 diwrnod ymlaen llaw.

Eiddo Coll

Eich cyfrifoldeb yw eitemau a gludwch i'r gwesty; ni dderbyniwn gyfrifoldeb am eu difrodi neu eu colli. Mae'r eiddo i'w gludo o'r safle 24 awr.

Prisiau

Mae' r prisiau yn ddilys tan 2018 ac yn cynnwys TAW.

Telerau Llawn yma

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion