Skip to content

Seremoniau Sifil

Y Seremoni Sifil

 Mae gennym bedwar lleoliad ar gyfer cynnal priodasau sifil.

Portmeirion Wedding 13Ystafell y Drychau

ym mhrif adeilad y gwesty, yw'r lleoliad lleiaf ac yn addas ar gyfer hyd at 12 o westeion. Mae drychau o'r llawr i'r nenfwd ar hyd un ochr a golygfeydd o'r traeth. 

 

Neuadd Tudur

gerllaw Neuadd y Dref, yw'r ail ystafell a drwyddedwyd a honno'n addas ar gyfer 45 o westeion. Mae yma deras hefyd sy'n wynebu canol y pentref. 

 

Neuadd Ercwlfff

sydd hefyd yn rhan o Neuadd y Dref, yw'r ystafell fwyaf gyda lle i hyd at 100 o westeion. Mae'r nenfwd Siacobeaidd a'r paneli derw yn wreiddiol o Blas Emral yn Sir y Fflint ac yn dyddio i'r 1600au

 

Chyfeiriad y Cofrestrydd:

Cofrestrydd Cyngor Gwynedd
Ffôn. 01766 771 000

Error loading MacroEngine script (file: FlexibleBoxes.cshtml)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion