Skip to content

Pecyn Tegeirian

Orchid
Cynllun Priodas Tegeirian

 

 

 

 • Llogi Ystafell Seremoni Sifil Neuadd Ercwlfff
 • Derbyniad Tegeirian gyda danteithion
 • Gwledd Briodas Tegeirian yn y Gwesty  gan gynnwys coffi a melysfwyd
 • Detholiad Gwinoedd Tegeirian (1/2 potel yr un)
 • Dŵr llonydd a byrlymus i bob bwrdd
 • Gorchuddion cadeiriau i Neuadd Ercwlfff
 • Bwffe Nos Tegeirian
 • Swît Foethus yn y Pentref i'r Pâr Priod
 • 20% oddi ar bris G a B, 1 - 15 llofft, un noson 
 • £150 i'w wario yn Sba Môr-forwyn Portmeirion
 • Cyfle i flasu'ch dewis o'r fwydlen a'r gwinoedd 

 

Tariff 2017/2018
Tach - Maw  £7645 i 60 o westeion
Ebr - Hyd  £8645 i 60 o westeion

Gwesteion ychwanegol: £110

Plant Ychwanegol 4-12 oed: £55

Plant o dan 4 oed -

Gwesteion nos yn unig: £30

 

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion