Skip to content

Pecyn Jasmin

Jasmine
Cynllun Priodas Jasmin

 

 • Llogi Ystafell Seremoni Sifil Neuadd Ercwlfff
 • Derbyniad Jasmin gyda danteithion
 • Gwledd Briodas Jasmin yn y Gwesty  gan gynnwys coffi a melysfwyd
 • Detholiad Gwinoedd Jasmin (1/2 potel yr un))
 • Dŵr llonydd a byrlymus i bob bwrdd 
 • Gorchuddion cadeiriau i Neuadd Ercwlfff
 • Bwffe Nos Jasmin
 • Swît Orau'r Gwesty i'r Pâr Priod
 • 20% oddi ar bris G a B, 1 - 15 llofft, un noson
 • Telynor Portmeirion, Dylan Rowlands ar gyfer y seremoni a derbyniad diodydd
 • £200 i'w wario yn Sba Môr-forwyn Portmeirion
 • Cyfle i flasu'ch dewis o'r fwydlen a'r gwinoedd  
** Nodwch nid oes gorchuddion ar gyfer y gwledd priodas

 

 

Tach - Maw  £9,495 i 60 o westeion
Ebr - Hyd  £10,495 i 60 o westeion

Gwesteion ychwanegol £135

Plant Ychwanegol 4-12 oed: £67.50

Plant o dan 4 oed : Dim tâl

Gwesteion nos yn unig: £35

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion