Skip to content

Pecyn Camelia

Camelia
Cynllun Priodas Camelia

 

  • Llogi Ystafell Seremoni Sifil Neuadd Ercwlfff
  • Derbyniad Camelia 
  • Gwledd Briodas Camelia yn y Gwesty gan gynnwys Coffi a Melysfwyd
  • Detholiad Gwinoedd Camelia (1/2 potel yr un)
  • Jygia ddwr ar pob bwrdd
  • Gorchuddion cadeiriau i Neuadd Ercwlfff
  • Bwffe Nos Camelia
  • Swît yn y Pentref i'r Pâr Priod
  • 20% oddi ar bris G a B, 1 - 15 llofft, un noson
  • £100 i'w wario yn Sba Môr-forwyn Portmeirion

 

Tariff 2017/2018
Tach - Maw  £6645 i 60 o westeion
Ebr - Hyd  £7645 i 60 o westeion

 

Gwesteion ychwanegol ar £95 y person

Plant Ychwanegol 4-12 oed: £47.50

Plant o dan 4 oed: 

Gwesteion nos yn unig: £25 y person

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion