Skip to content

Partion Nos


Y Parti NosHercules Hall Evening Party

 Mae'r dathlu'n parhau tan hanner nos yn Neuadd Ercwlfff, adeilad hanesyddol gyda phaneli derw hynafol, ganllath o'r gwesty.

 Mae yma le i 145 o westeion ar gyfer bwffe gyda'r nos a dawnsio.

 Manion Pwysig

Gallwn ddarparu rhestr o'n hargymhellion o ran trefnwyr blodau lleol, ffotograffwyr, arbenigwyr cacennau priodas, diddanwyr, trefnwyr disgo, bandiau, llogi cerbydau - neu logi hofrennydd hyd yn oed.

Trafodwch eich anghenion gyda ni a byddwn yn falch i'ch helpu.

 DJ a Disgo

Mae gennym fanylion sawl band, DJ a Disgo yn yr ardal, neu mae croeso ichi drefnu'ch adloniant os yn well gennych. Nid yw'r gost wedi ei gynnwys yn y pris gosod. 

Ffotograffwyr

Mae gennym rhestr o ffotograffwyr sydd wedi rhoi gwasanaeth ardderchog yma'n y gorffennol oni bai bod yn well gennych ddefnyddio gwasanaeth arall o'ch dewis. Mae Portmeirion yn cynnig cefndir diguro ar gyfer lluniau priodas ond byddem yn cynghori bod y lluniau gorau i'w cael gan ffotograffwyr sy'n adnabod y safle.

Town Hall Parti Nos 
Blodau

Rhan hanfodol o'r briodas yw'r blodau a gallwn argymell trefnwyr blodau  ardderchog neu fe allwch ddefnyddio'ch cyflenwr eich hun.

 Sba Môr Forwyn

Mae gwasanaethau harddu a thrin gwallt ar gael o'r Sba Môr-Forwyn Portmeirion. Ar gyfer ymholiadau ac archebion cysylltwch â'r Sba ar 01766 772444 neu spa@portmeirion-village.com (ar gau dydd Llun).

 

Error loading MacroEngine script (file: FlexibleBoxes.cshtml)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion