Skip to content

Defnydd Preifat Castell Deudraeth


IMG_9399 - Version 2Castell Deudraeth
 

Hoffech chi briodi mewn Castell? Beth am logi Castell Deudraeth i'ch priodas yn unig am ddiwrnod a noson? 

 

Mae'r cynllun yma'n cynnwys pob un o'r 11 llofft yn y Castell, y gerddi oddi amgylch a'r holl adnoddau. 

 

Gellir ychwanegu gwasanaethau Sba Môr-Forwyn Portmeirion.

Gellir tynnu lluniau oddi amgylch y Castell a thu mewn (ac yn y pentref ar ôl 2.30 yh).

Pecyn Defnydd Preifat y Castell
Ebrill - Hydref £7695 (50 o westeion)
Tachwedd - Mawrth £6695 (50 o westeion)

Pecyn yn cynnwys

  • Derbyniad diodydd Castell Deudraeth
  • Gwledd Priodas yng Nghastell Deudraeth gan gynnwys coffi 
  • Dewisiad Gwin y Castell (1/2 Botel y pen)
  • Jygiau ddwr ar pob bwrdd
  • Gwydraid o Prosecco 
  • Bwffe Nos
  • Disgo a wasanaeth bar 24 awr
  • 11 Stafell a swit yng Nghastell Deudraeth (Noson y briodas yn unig, yn seiliedig ar 2 berson yn rhannu)
  • Brecwast i westeion Castell Deudraeth

 Castle Ex 2

Gwesteion nos ychwanegol: £25.00 y pen

Uchafswm o westeion yn dydd: 50

Uchafswm o westeion yn nos: 100

Prisiau'n cynnwys TAW

 

 

 

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion