Skip to content

Priodasau Portmeirion

Croeso i dudalenau priodasau Portmeirion a diolch i chi am ein hystyried ar gyfer eich priodas. Dywedir mai'r penderfyniad mawr cyntaf ar ôl penderfynu priodi yw dewis y lleoliad.

 Os ydych yn chwilio am leoliad glan môr gyda gerddi lliwgar  ac adeiladau anhygoel ynghyd â gwasanaeth ardderchog, Portmeirion yw'r lle ichi wireddu eich breuddwydion.

 Wedi penderfynu'r lleoliad a gosod dyddiad, dyma'r adeg  i ddechrau cynllunio'r diwrnod perffaith.

Gall yr holl drefniadau ymddangos yn ddiddiwedd fydd dim raid ichi poeni,  byddwn ni yma'n gefn ichi i roi hynny o gymorth fydd ei angen arnoch ac i  weithio gyda chi ar bob agwedd o'r achlysur; byddwch mewn dwylo da a phrofiadol.

Wedi'r cyfan, rydym wedi bod wrthi'n trefnu priodasau yma ers 1926.

Portmeirion Wedding 12Lle ysgubol o ramantus yw Portmeirion gyda'i  strydoedd troellog rhwng lawntiau gwyrddlas gerllaw ffynhonnau disglair;  lle perffaith i ddathlu'r diwrnod mawr.

Bydd y pentref unigryw hwn yn gefndir arbennig i'ch lluniau, gyda'r golygfeydd dros y traethau a'r erwau o erddi isdrofannol lliwgar.

Mae'r diwyg tu mewn yma'n gyfoes a llawn steil, mae'n bwydlenni wedi eu seilio ar gynnyrch lleol, tymhorol ac fe gewch wasanaeth cyfeillgar a gofalus gan ein staff dwyieithog.

Byddem yn falch i'ch croesawu am sgwrs i drafod eich anghenion ac i ddangos ichi sut y gallwn ychwanegu peth o hud a lledrith Portmeirion i'ch achlysur. I drefnu ymweliad ffoniwch 01766 770000 neu e-bostio priodasau@portmeirion-village.com

D.S. Nid yw'r prisau priodasol ar ein gwefan yn cynnwys tâl gwasanaeth sifil, blodau ar gyfer y neuadd a'r bwyty, adloniant na thrafnidiaeth.Byddem wrth ein bodd i gael cyfle i ddangos y lle ichi ac i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae'n groeso ichi gysylltu â ni i drefnu dyddiad i ymweld ac edrychwn ymlaen yn y gobaith y cawn y pleser o'ch croesawu i Bortmeirion.

Cysylltwch â'r tim gwerthu ar y rhifau ffôn canlynol: 01766 772333 neu 01766 772337

neu ar ebost  wedding@portmeirion-village.com

Ffacs: 01766 771630

 

Error loading MacroEngine script (file: FlexibleBoxes.cshtml)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion