Skip to content

Gwyl Rhif 6 yn cyflwyno'r Brythoniaid yn canu 'Blue Monday' ym mhentref Portmeirion

I groesawu New Order i Wyl Rhif 6 gwahoddwyd y Brythoniaid i ganu eu fersiwn unigryw o gân New Order, "Blue Monday". Ffilmwyd y canlyniad trawiadol yn y pentref. Dangoswyd darn o'r ffilm ar ddiwedd rhaglen Newsnight ar BBC2 o fewn diwrnodiadu i'w rhyddhau ac mae wedi cael ei gwylio ar safle we New Order gan ddegau o filoedd o bobl ers hynny. 


Yn ôl


Os oes gennych unrhyw ffotograffau neu fideos yr hoffech i ymddangos ar y safle hwn, yna anfonwch e-bost y llun neu'r URL eich fideo YouTube™ i info@portmeirion-village.com. Yna byddwn yn cynnwys y rhai gorau ar y safle hwn.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion