Skip to content

Y Gatws, un o fythynnod hunan-arlwyo pentref Portmeirion

Gate -house -outside -frontCysgu 4

Ystafell Ddwbl                                        Ystafell Molchi

Dwy stafell sengl                                   Ystafell Fwyta

Cegin                                                  Lolfa

Lleoliad

Wedi ei leoli ym mhen uchaf y Pentref, mae'r Gatws yn ffurfio pont dros y ffordd i mewn i'r pentref. Mae golygfeydd o'r Traeth Bach o'r bwthyn. Mae'r ystafell ymolchi i fyny'r grisiau gyda nenfwd isel a bath llai nag arfer. Lle parcio y tu allan.

Cynllun llawr ar pdf
1 of 12

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion