Skip to content

Y Dolffin, un o fythynnod hunan-arlwyo pentref Portmeirion

DOLPHINSH101107Cysgu 4

Ystafell Ddwbl                               Ystafell a dau wely

Baddondy                                      Cegin - Ystafell Fwyta

Lolfa

Lleoliad

Mae bwthyn Dolffin wedi ei leoli ar ben y clogwyn ger Ty'r Llywodraeth gyda golygfeydd o'r traeth a'r pentref. Mynedfa i'r bwthyn ar hyd llwybr o Sgwar y Batri a grisiau cerrig bach. Dim parcio y tu allan ond mae lle parcio wedi ei gadw i'r bwthyn ar Sgwar y Gyfarchfa. 

Lawrlwytho pdf cynllun llawr
1 of 5

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion