Skip to content

Ty'r Llywodraeth (lle i 8)

GOVsnow -278Cysgu 8

Ystafell Ddwbl en suite                           Cegin

Dwy ystafell 'twin'                                    Ystafell Fwyta

Dwy Ystafell Sengl                                  Lolfa

Teras

Lleoliad

Uwchben Sgwâr y Batri gyda golygfa dros y Traeth Bach a canol y pentref.

Lle parcio Ty'r Llywodraeth ger Caffi Glas ar Sgwar y Gyfarchfa.

 

Sorry, this gallery is currently empty. Please check back in a while!

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion