Skip to content

Ty Clogwyn (lle i 5)

Cliff houseCysgu 5
Cynllun Bwthyn

Ystafell Ddwbl en suite                     Cegin

Ystafell en suite gyda dau wely        Ystafell Sengl

Lolfa - Ystafell Fwyta                        Ystafell Ymolchi llawr isaf

Lleoliad

Ger y prif fynedfa i'r pentref a nesaf at y Gatws, gyda lle parcio tu allan i'r ty. Teras a gardd tu allan gyda olygfa dros y Traeth Bach.

Lawrlwytho pdf cynllun llawr

Error loading MacroEngine script (file: ImageGallery.cshtml)

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion