Skip to content

Twr Telford (lle i 3)

TELFORDSsnow -430Cysgu 3
Yn cynnwys:

Cegin / Ystafell Fwyta                          Lolfa

Llofft Ddwbl (llawr 1af)                         LLoft Sengl (2il lawr)

Toiled (llawr gwaelod)                          Baddondy (2il lawr)

Teras tu allan                                       Lle parcio preifat (2/3 o geir)

Lleoliad

Uwchben Siop y Llong a'r Sgwar Canol gyda lle parcio preifat tu allan (lle i 2/3 o geir). Golygfa braf dros ganol y pentref tuag at y Traeth Bach.

Grisiau troi cerrig i'r llofft ddwbwl ar y llawr 1af a'r llofft sengl ar yr 2il lawr.

Lawrlwytho pdf cynllun mewnol
1 of 10

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion