Skip to content

Cesig Gwynion, un o fflatiau hunan-arlwyo pentref Portmeirion

White Horses TerraceCysgu 4 (7 gyda bynciau)

Ystafell ymolchi                               Lolfa - Ystafell Fwyta

Ystafell ddwbl                                Ystafell Wely gyda dau wely sengl

Cegin                                            Tri bync yn y lolfa             Teras tu allan

Lleoliad

Tua dau gan llath heibio'r gwesty ar y cei uwchben y traeth. Ni ellir cyrraedd y bwthyn mewn car, mae lle parcio ger y gwesty. Cymorth gan y porthorion ar gael i gludo bagiau a negesau. Teras bach tu allan.

Rhybudd: pen drws isel o'r cyntedd i mewn i'r lolfa. Ar adegau prin mae tonnau'r môr yn llifo i mewn i'r bwthyn adeg llanw mawr y gwanwyn a'r hydref.

Cynllun llawr pdf

 

1 of 10

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion