Skip to content

Bythynnod hunan-arlwyo pentref Portmeirion

13 MermaidBythynnod hunan-arlwyo gyda lle i rhwng 3 ac 8 o bobl ar arfordir Eryri

Defnyddiwch y rhan hon o'r wefan i weld lluniau tai hunan-arlwyo Portmeirion. Maen nhw i gyd ar gael am benwythnosau neu am wyliau ganol wythnos yn osgystal ag wythnosau llawn (o ddydd Gwener i dydd Gwener).

Dilyn y trywydd hwn i archebu gwyliau mewn bwthyn ym Mhortmeirion

Am ragor o fanylion neu i drafod eich anghenion gydag un o staff dwyieithiog ein swyddfa archebion ffoniwch 01766 770000 (8yb tan 9yh bod dydd) neu ebostio gwesty@portmeirion-village.com

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion