Skip to content

Adfer Cyfrinair

Os nad oes gennych gofnod o'ch cyfrinair rhowch yr ebost a ddefnyddioch wrth gofnodi'ch cyfrif yn y blwch isod a'i anfon atom er mwyn inni greu cyfrinair dros dro newydd ichi.

Byddwn yn gyrru un dros dro atoch a dylech chithau ei newid i gyfrinair arall o'ch dewis chi.

Reset Password

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion