Skip to content

Swyddi

Lawrlwythwch ein llyfryn cyrfaoedd yma: 

CYSYLLTU

Gareth Evans (Rheolwr Personel)

Portmeirion Cyf
LL48 6ER 
Ffôn 01766 772320 
Ebost: gareth@swyddfa.co.uk

Ellen Roberts (Cynorthwy-ydd Personel)

Portmeirion Cyf
LL48 6ER 
Ffôn 01766 772369 
Ebost: ellen@swyddfa.co.uk

Portmeirion Cyf / Siopau Portmeirion Cyf

Mae'r llawlyfr staff wedi ei greu i roi gwybodaeth i chi ynglŷn a materion staff a materion sy'n gysylltiedig a'r cwmni, gan gynnwys polisïau adnoddau dynol, ymarferion a dulliau gweithredu.

Mae'r Llawlyfr Staff yn cyflwyno gwybodaeth bwysig ynglŷn a'ch cyflogaeth gyda'r Cwmni. Fe'i gynlluniwyd fel llyfryn canllawiau ar gyfer aelodau staff i gyd.  A fyddech gystal a'i ddarllen yn ofalus ac mewn cydgysylltiad gyda'ch Datganiad o Delerau ac Amodau Gwaith.

Lawrlwytho PDF lawlyfr staff

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion