Skip to content

Swyddi

Lawrlwythwch ein llyfryn cyrfaoedd yma: https://issuu.com/portmeirionvillage/docs/swyddi_2017

 • CYSYLLTU
 • Gareth Evans (Rheolwr Personel)
 • Portmeirion Cyf
 • LL48 6ER 
 • Ffôn 01766 772320 
 • Ebost: gareth@swyddfa.co.uk
 • Ellen Roberts (Cynorthwy-ydd Personel)
 • Portmeirion Cyf
 • LL48 6ER 
 • Ffôn 01766 772369 
 • Ebost: ellen@swyddfa.co.uk
 • Portmeirion Cyf / Siopau Portmeirion Cyf
 • Mae'r llawlyfr staff wedi ei greu i roi gwybodaeth i chi ynglŷn a materion staff a materion sy'n gysylltiedig a'r cwmni, gan gynnwys polisïau adnoddau dynol, ymarferion a dulliau gweithredu.
 • Mae'r Llawlyfr Staff yn cyflwyno gwybodaeth bwysig ynglŷn a'ch cyflogaeth gyda'r Cwmni. Fe'i gynlluniwyd fel llyfryn canllawiau ar gyfer aelodau staff i gyd.  A fyddech gystal a'i ddarllen yn ofalus ac mewn cydgysylltiad gyda'ch Datganiad o Delerau ac Amodau Gwaith.
 • Lawrlwytho PDF lawlyfr staff

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion